Om Aktiesplitt

Att splitta en aktie - vad innebär det? 

Förtutom våra tips om att låna pengar utan säkerhet, har vi också en hel del kompetens inom aktieanalys och dylika investeringsmöjligheter som vi vill dela med oss här. På den här sidan ska vi titta lite närmare på vad det innebär att göra en så kallad aktiesplitt. 

En split innebär att antalet aktier i företaget ökar, i övrigt ändras ingenting. Om ett företag som har I miljon aktier gör en split 2:1 blir antalet nya aktier 2 miljoner. En aktieägare som iiman splitten hade 100 aktier får efteråt 200 aktier. Om aktiekursen innan splitten var 250 kronor bör aktiekursen efteråt vara 125 kronor, om inget annat har inträffat som bör orsaka en ändring av aktiekursen. 

Den vanligaste anledningen till varför företag genomför split är att aktien har nått en för hög nivå. Handeln med så kallade börs poster avskaffades 2008, men det är ändå vanligt att köpare och säljare lägger order för köp eller försäljning i jämna hundratal aktier. Split är mycket vanligt förekommande på den ameribnska aktiemarknaden och brukar betecknas som bonusaktier. Det är docl svårt att inse var bonuselifekten ligger i en split 4:1, i stället för er aktie har aktieägaren fått fyra aktier som vardera är värd en fjärdedel av den gamla aktien.