Om Hedgefonder

Här följer en kort introduktion till ett investeringsalternativ förknippat med hög risk, men därmed också med större möjligheter att få en rejäl avkastning - Hedgefonder. 

Hedgefonder har en riskprofil som inte låter sig beskrivas i samma dimension som "vanliga" svenssonfonder. Teoretiskt sett finns inga resttiktioner för vilka placeringar som en hedgefond kan välja och variationen mellan olika fonder är stor. Begreppet hedge (häck på engels kommer av att dessa fonder med olika metoder försöker att gärder sina placeringar. Till skillnad mot bransch- eller länderfonder som vill jämföra sig mot (och överträffa) ett visst index, har hedgefonder oftast ett absolut avbstningskrav. Det kan vara att överträffa en riskfri ränta med ett visst antal procentenheter, eller någon annan målsättning som hedgefonden angivit. Hedgefonder är ofta av typen "closed end", fonden ger ut ett visst antal fondandelar. När fonden är "slutsåld" startar fondbolaget i stället en ny fond om intresset är stort. Avgifterna i hedgefonder kan variera kraftigt, ofta förekommer i resultatdelning mellan fondandelsägarna och förvaltarna om fondens utveckling överträffar en viss nivå.